Kutsu Crusell-seuran sähköiseen vuosikokoukseen

Crusell-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään 17.4.2020 klo 15:00-20.4.2020 klo 15:00 poikkeusoloista johtuen sähköpostikokouksena osoitteessa kokous@crusell.fi

Crusell-seuran jäsenten tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa 16.4.2020 kello 12:00 mennessä osoitteeseen kokous@crusell.fi.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § määräämät asiat.

Kokous toteutetaan kahtena erillisenä sähköpostikeskusteluna. Mahdollisia äänestyksiä varten avataan erilliset sähköpostikeskustelut.

  1. Kokoukseen osallistuminen. Kokoukseen osallistujat kuittaavat osallistumisensa kokoukseen vastaamalla viestiin ”Paikalla”. Kokoukseen voi liittyä koko sähköpostikeskustelun ajan.
  2. Keskustelu asialistan kohdista 1 – 16. Keskustelu käydään 17.4.2020 klo 15.00 – 20.4.2020 klo 15:00 välisenä aikana. Keskustelua voi käydä koko tuon ajan. Kokoukseen osallistujien tulee laittaa kunkin kokouksen asianlistan kohtaan nimikirjaimensa hyväksyessään esityksen. Mikäli kokoukseen osallistuja haluaa esittää mielipiteensä ja mahdollisen vastaehdotuksen, tulee se kirjata heti nimikirjaimien jälkeen. Puheenjohtaja päättää kokouksen maanantaina 20.4.2020 kello 15:00.

CRUSELL-SEURA RY:N HALLITUS

Jussi Kauranen

puheenjohtaja