Etusivu » Info3-sve

Nästa Crusell-vecka 22-28 juli 2024

Crusell-veckan är en internationellt erkänd musikfestival tillägnad träblåsarmusik och kombineras med avancerade mästarkurser som hålls av ledande internationella artister. Sedan 1982 har Crusell-vecka arrangerats i månadsskiftet juli-augusti i den vackra kuststaden Nystad i Finland. Den har sin egen starka ställning bland sommarevenemang i Finland som en unik kombination av musikaliska framträdanden med ett starkt syfte.

BERNHARD HENRIK CRUSELL

(1775 – 1838)

Kompositör & klarinettist

Bernhard Henrik Crusell föddes den 15 oktober 1775 i Nystad där han också tillbringade de första åtta åren av sitt liv i ett litet hus på Kvarngatan. Hans första kontakt med musik var redan vid fyra års ålder när han sprang hemifrån för att lyssna på sin granne som spelade flöjt. När han och hans familj flyttade till Nurmijärvi träffade Crusell Henrik Westberg, son till en klarinettist, som lärde honom att spela klarinett. Crusell lärde honom i sin tur att läsa och skriva.

Kapten Armfelt, som bodde i närheten, lade märke till Crusells musikaliska talang och tog med honom till Wiaborg 1788 där han anställdes som musiker i Livgardet. År 1791 flyttade Crusell med major Wallenstjerna till Stockholm där han på allvar påbörjade sina musikstudier. År 1798 studerade Crusell musik i Berlin där han också gav några konserter. Nästa år återvände han dock till Stockholm och gifte sig med Anna Klemming.

År 1801 gav Crusell konserter i Helsingfors, Åbo och S:t Petersburg. Efter det återvände han dock aldrig till Finland igen.

Senare studerade Crusell även i Paris. Vid sekelskiftet var Crusell speciellt intresserad av sitt eget instrument, klarinetten, och han producerade därför tre klarinettkonserter. Därefter koncentrerade han sig mer på vokalmusik.

År 1818 utnämndes Crusell till musikdirektör för Kungliga Livgardet i Stockholm. Med sina konsertintäkter som bas grundade han en fond för att hjälpa musikers änkor och föräldralösa barn. På 1820-talet träffade Crusell Karl Maria von Weber som uppmuntrade honom att komponera en opera. Som ett resultat av detta avslutade han 1824 operan ”Lilla slavinna” eller ”Ali Baba” som är den första finska operan.

Crusells hälsa hade gradvis försvagats och 1833 avgick han från sin vakanta tjänst som musikalisk ledare. Före sin död, den 28 juli 1838, mottog han Svenska Akademiens hedersmedalj.

Klarinettkonserterna räknas som Crusells främsta verk. Hans produktion präglades av storskalig instrumentalmusik där hans talang framträder tydligast. Den första Crusell Music Festival arrangerades i Uusikaupunki 1982.